RODO

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO): 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma STYLOVI LTD, 63/66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23 , EC1N 8LE LONDON 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

 • realizacja zamówienia, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO 
 • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikające z obowiązujących przepisów, art. 6 ust. 1 pkt. c RODO 
 • cele gwarancji, rękojmi, na podstawie art. 6 ust 1 pkt c RODO 
 • dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową, art. 6 ust. 1 pkt f RODO 
 • w celach podatkowo-księgowych, na podstawie art. 6 ust 1 pkt c RODO 
 • w celach prowadzenia działalności marketingowych, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO 
 • w celu otrzymywania informacji handlowych w postaci wysyłania newslettera, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO 
 • w celu stworzenia historii zamówień, aby uzyskać możliwość skorzystania z sysytemów rabatowych i lojalnościowych, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO 
 • cel założenie konta w sklepie internetowym, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO 
 1. Firma STYLOVI LTD powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi utrzymywania oraz zarządzania serwisem
  jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami, a także powierzenie danych może nastąpić m.in. Kurierom, Poczcie Polskiej, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym, biurom rachunkowym a takżedostawcom których asortyment Państwo nabywają.
   
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 • realizacja zamównienia, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji zamównienia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa 
 • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikające z obowiązujących przepisów, art. 6 ust. 1 pkt. c RODO, przez okres wymagany przepisami prawa 
 • cele gwarancji, rękojmi, na podstawie art. 6 ust 1 pkt c RODO, przez okres odpowiedzialności Sprzedającego na podstawie przepisów prawa, dotyczące roszczeń z tytułu rękojmi oraz gwarancji 
 • w celach podatkowo-księgowych, na podstawie art. 6 ust 1 pkt c RODO, przez okres wymagany przepisami prawa 
 • w celach prowadzenia działalności marketingowych, w tym akcji promocyjnych oraz wysyłki newsletterów, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO, przez okres obowiązywania zgody udzielonej przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w tych celach, do czasu 
 • wycofania takiej zgody 
 • w celu stworzenia historii zamówień, aby uzyskać możliwość skorzystania z systemów rabatowych i lojalnościowych, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO, przez okres obowiązywania zgody udzielonej przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w tych celach, do 
 • czasu wycofania takiej zgody 
 • cel założenie konta w sklepie internetowym, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO, przez okres obowiązywania zgody udzielonej przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych, do czasu wycofania takiej zgody 
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania
 2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 3. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy ze Sprzedającym. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy ze Sprzedającym.
 5. Administrator danych aktualnie nie zamierza przetwarzać danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.