Czas i koszty dostawy

Czas i koszt dostawy

  1. W wypadku, gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta, może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy. 
  2. Realizujemy dostawy na terenie Polski, , ale możemy również zaoferować wysyłkę do pozostałych krajów. Dostawa wszystkich dostępnych towarów w sklepie, następuje na adres wskazany przez Nabywcę w terminie od 2-3 dni.
  3. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta. 
  4. Dostawy do krajów UE oraz spoza UE po uprzednim kontakcie i ustaleniu warunków transportu. 
  5. Darmowa dostawa na cały asortyment na terenie Polski,