Czas i koszty dostawy

Czas i koszt dostawy

  1. W wypadku, gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta, może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy. 
  2. Realizujemy dostawy na terenie Polski, , ale możemy również zaoferować wysyłkę do pozostałych krajów. Dostawa wszystkich dostępnych towarów w sklepie, następuje na adres wskazany przez Nabywcę w terminie od 2  do 30 dni roboczych potrzebnych na skompletowanie zamówienia plus czas potrzebny na dostawę towaru przez przewoźników. Przewidywany czas dostawy jest wskazany na karcie produktu. 
  3. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta. 
  4. Dostawy do krajów UE oraz spoza UE po uprzednim kontakcie i ustaleniu warunków transportu. 
  5. Koszt i sposób dostawy, na terenie Polski, jest wyszczególniony w koszyku po zamówieniu danego produktu/produktów
  6. W przypadku zamówienia kilku towarów od jednego producenta cena dostawy jak za wysyłkę jednej rzeczy.
  7. W przypadku zamówień od kilku producentów cena dostawy to koszt przesyłki danego producenta razy ilość producentów