Czas i koszty dostawy

Czas i koszt dostawy

  1. W wypadku, gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta, może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy. 
  2. Realizujemy dostawy na terenie Polski, , ale możemy również zaoferować wysyłkę do pozostałych krajów. Dostawa wszystkich dostępnych towarów w sklepie, następuje na adres wskazany przez Nabywcę w terminie od 2-3 dni (w przypadku towaru z magazynu w Polsce),  do maksymalnie 30 dni ( gdy towar jest w magazynie za granicą – informacja taka znajduje się na karcie produktu), roboczych potrzebnych na skompletowanie zamówienia plus czas potrzebny na dostawę towaru przez przewoźników. Przewidywany czas dostawy jest wskazany na karcie produktu. 
  3. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta. 
  4. Dostawy do krajów UE oraz spoza UE po uprzednim kontakcie i ustaleniu warunków transportu. 
  5. Koszt i sposób dostawy, na terenie Polski, jest wyszczególniony w koszyku po zamówieniu danego produktu/produktów
  6. W przypadku zamówienia kilku towarów od jednego producenta cena dostawy jak za wysyłkę jednej rzeczy.
  7. W przypadku zamówień od kilku producentów cena dostawy to koszt przesyłki danego producenta razy ilość producentów